ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Slovník

Digitální audio:

Zvukovou stopu je možné uchovávat v analogovém nebo digitálním záznamu. Analogový záznam disponuje teoreticky nejvyšší kvalitou a na jeho principu fungovala dříve většina zařízení. Zvuk je následně přes analogově digitální převodník převeden do datové podoby. Díky této podobě je možné ho snadněji distribuovat a také upravovat v programech na práci se zvukovou stopou. Samotný převod do digitálního audia také umožnil prodej hudby přes online obchody.

Nahrávací systém:

V oblasti zvuku se jedná o technologii, které dokáže zaznamenávat zvuk do analogové nebo digitální podoby. Nahrávací systémy jsou také označovány jako audiorekordéry a lze rozlišovat profesionální i klasické, které se od sebe liší především funkcemi a kvalitou. Nejmodernější audiorekordéry umožní vícestopý záznam, možnost nastavení filtrů, efektů a mnoha dalších funkcí. Vysoce kvalitní nahrávací systémy se pořizují především do nahrávacích studií, ale lze je používat pro nahrávání zvuku i v exteriéru.

Digital Audio Tape:

Magnetický páskový nosič, ve kterém je zaznamenaný zvuk bez datové komprese. Vzhledem k velikosti záznamu se tato technologie využívá podstatně méně. Nejznámější formou jsou audio kazety se zvukovým formátem R-DAT. Aktuálně jsou nejčastěji nahrazovány alternativou ve formě DCC a MP3.

A/D převodník:

Zařízení pro převod analogového záznamu nebo signálu, na digitální. Nejčastěji se jedná o obvod, který je součástí konkrétního zařízení. Důvodem existence A/D převodníku je možnost snadnější práce se zvukem prostřednictvím počítače a jiných digitálních zařízení. Digitální záznam je tvořen číslicemi, které se snadno ukládají, zapisují i mění.

Zesilovač:

Zařízení pro změnu vstupního signálu ze vstupního zdroje na zesílenou amplitudu signálu za pomoci zesilovacího prvku a pomocných obvodů. Díky tomuto zařízení lze snadno docílit zesílení zvuku, který vzniká prostřednictvím hudebních nástrojů nebo zaznamenáváním audiorekordérem. Zesilovače se velmi liší podle použití a tak jich rozlišujeme mnoho druhů. Jedním z nejznámějších je kytarové kombo, kde je zesilovač napojen na reproduktor a při použití okamžitě vzniká zvuk.

Digitální signálový procesor (DSP):

Procesor sloužící ke zpracování dat, která přes něj protékají. Data se zpracovávají prostřednictvím algoritmů, které jsou optimalizované pro digitálně prezentované signály. Nejčastěji se využívá v kombinaci s analogovým nebo digitálním převodníkem.

Mixážní pult:

Nástroj, který využívá nejčastěji DJ nebo zvukař. Slouží k upravování a směšování zvukových stop, které lze obohacovat o různé jiné zvuky, zvukové efekty a další prvky. Uživatelé si nejčastěji volí varianty mixážních pultů s takovým počtem vstupů a výstupů, aby vyhovoval jejich potřebám, případně potřebám místa, pro které se pořizují. Kromě pultů pro DJ rozlišujeme pulty digitální, analogové, pro monitory, hudební produkce aj.

Efektový procesor:

Jedná se o zařízení zpracovávající signál, které ho dokáže obohatit o různé zvukové efekty. Známé jsou například efektové pedály pro elektrickou kytaru, kterých je mnoho druhů (echo, delay, kompresor, gate, booster, ekvalizér, reverb, distortion, overdrive, hall, wah-wah, chorus, flanger, phaser, looper, vibrato, multiefekty, harmonizéry a další).

Reprobox:

Označení pro soustavu reproduktorů v jedné bedně. Existuje celá řada druhů reproboxů, které se liší v počtu osazených reproduktorů, výkonu a také přidáním dalších zařízení, například subwooferů. Bedně se říká ozvučnice a ta je vyráběna podle použití. Často se reproboxy skládají na sebe, ale existují i závěsné a volně stojící boxy.

Prostorová akustika:

Instalace akustických prvků, které dohromady vytvoří ideální zvukový vjem odpovídající danému prostoru. Prostorová akustika se řeší nejčastěji individuálně, podle typu prostoru, pro který se bude montovat. Obklady místnosti musí korespondovat s požadavky na frekvenční odezvu, hlasitost a také šíření zvuku po místnosti.

Mlhovače:

Zařízení na výrobu umělé mlhy. Zpravidla se používá na speciálních akcích, párty a na diskotékách, kde je potřeba tohoto speciálního efektu pro pobavení nebo pro navození správné atmosféry. Ve vytvořené mlze dobře vynikají světelné efekty, běžná světla se rozplývají a lasery lépe vyniknou. Mlhovače rozlišujeme podle výkonu, ten se volí podle velikosti prostorů, pro které je určený.

Hazery:

Jiné označení pro mlhovač. V hazeru kondenzuje voda s příměsí glycerinu a vytváří mlhu, která je vypouštěna do prostoru.

Barevný filtr:

Barevné filtry mají široké použití a využívají se například u světel, ale i fotoaparátů. Jejich účelem je filtrovat světlo a umožnit záznam či produkci požadovaného barevného spektra. Nejčastěji se využívá žlutý, modrý, zelený a červený filtr. Barevných variací však existuje mnohem více.

Truss systém:

Systém konstrukcí pro stavbu pódia nebo konstrukcí pro osvětlení aj. V architektuře má neomezené použití, v zábavním průmyslu se nejčastěji používá vždy při koncertech, aby se z jednotlivých prvků sestavila celistvá konstrukce. Díky využití různých prvků lze velikost pódia měnit. Podoba jednotlivých prvků je vždy taková, že se skládají ze 2-4 pevných rovnoběžných tyčí, které jsou trojúhelníkovitě spojeny příčkami.

Scénické osvětlení:

Osvětlení určitého objektu nebo prostoru. Scénické osvětlení se dělá zpravidla na míru podle toho, jaká světla jsou potřeba, jaký je potřeba výkon a také o jaký druh produkce půjde. Pokud se osvětluje pódium, tak je obvykle zapotřebí dostatečně silných světel, která mohou být i pohyblivá nebo barevná. To samé platí i v případě diskoték a koncertních místností. Statické a neměnné osvětlení bývá nejčastěji v případě osvětlení budov a objektů, které se nemění.

Zvukové panely:

Zvukové, nebo také akustické, panely slouží k zajištění lepších zvukových vlastností v uzavřeném prostoru. Zvukovými obklady se obkládají prostory, kde je zapotřebí, aby se zvuk dobře odrážel a byl zároveň pohlcován, aby se nešířil tam, kam nemá. Zvukovými panely lze obložit nahrávací studia, zkušební místnosti, ale také zdi diskoték a jakékoliv další prostory, kde jsou požadované vlastnosti zvukových obkladů vítány.