ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

O firmě

HISTORIE FIRMY VIZE-MISE-HODNOTY CERTIFIKACE EKOLOGIE KARIÉRA SPOLUPRÁCE KONTAKT

AudioMaster CZ a.s.
zabezpečuje distribuci, prodej, záruční a pozáruční servis profesionální zvukové, světelné a projekční techniky a hudebních nástrojů uvedených značek v České republice. Kromě distribuce a prodeje zabezpečujeme i kompletní servis včetně nadstandardních služeb pro naše klienty. Jedná se zejména kompletní projektovou činnost včetně akustiky, odborné návrhy profesionální světelné a zvukové techniky a architektonické řešení interiérů a konzultační činnost. Naše oddělení technické podpory a projektů nabízí mimo jiné též projekční práce v programech:

 • EASE – 3D akustické simulace
 • StarDraw – návrhy audiovizuálních systémů s možností vizualizace (schémata, 3D racky, atd.)
 • SMAART – měřící software, sloužící k preciznímu nastavení systému
 • AutoCad – návrh zapojení komplexního audiořetězce

V případě, že návrh audio či světelného systému obsahuje produkty našich značek, jsou tyto práce poskytovány za výhodných podmínek v rámci naší podpory prodeje. V případě větších mezinárodních zakázek je možné spojovat projekční týmy z České a Slovenské republiky.

HISTORIE FIRMY

AudioMaster s r.o.

byla založena v květnu 2004, jako dceřinná společnost firmy Praha Music Center spol. s r.o. na Slovensku, za účelem distribuce značek, které Praha Music Center zastupuje na českém trhu. Po více než roce existence se firma AudioMaster s r.o. stala klíčovým hráčem na trhu s profesionálním audiem a hudebními nástroji v SR.

 

AudioMaster CZ s r.o. 

je nastupující firmou za AudioMaster s.r.o.- organizační složka, která byla založena, jako česká pobočka slovenské firmy AudioMaster s r.o. za účelem zabezpečení distribuce značek skupiny Harman PRO v ČR. Působí na stejné adrese jako Praha Music Center spol. s r.o. V prosinci 2007 tak byla založena samostatná firma AudioMaster CZ s.r.o.

 

AudioMaster CZ a.s.

V roce 2012 se realizuje akvizice firmy Audiotek a její začlenění do struktury nově vzniknuvší akciové společnosti AudioMaster CZ, a.s.

 

HARMAN PRO, HARMAN INTERNATIONAL

Skupina značek Harman PRO je součástí nadnárodní investiční společnosti Harman International, která je hlavním dodavatelem audiovizuálních systémů pro většinu světových automobilek (Audi, BMW, Mercedes, Lexus, Toyota, atd.). Harman International dosahuje obratu téměř 2 miliardy USD a je kótován na americké burze. Skupina Harman PRO se v rámci Harman International zabývá pouze oblastí Pro Audio. Značky skupiny Harman PRO pokrývají oblast celého audiořetězce a všechny značky patří k naprosté špičce ve svém oboru. Z pohledu výrobního programu se všechny značky navzájem doplňují (nevyrábí vzájemně konkurenční produkty) a poslední dva roky spolupracují i v oblasti vývoje (např. na výrobě aktivního modulu DrivePack od JBL spolupracovaly vývojové týmy JBL, dbx, Crown a BSS). Cílem je možnost dodat zákazníkovi komplexní audio systém (od mikrofonu až po reprobox) tak, aby jednotlivé komponenty mezi sebou spolupracovaly, byly vzájemně vyladěné, to vše při zachování špičkové kvality.

 

KONSOLIDACE DISTRIBUTORŮ

Aby bylo možno uvedený systém nabídnout globálně, rozhodlo se Harman PRO konsolidovat distribuci všech svých značek vždy pod jednoho partnera v každé zemi po celém světě. V České republice byla tato konsolidace ukončena tím, že kompletní distribuci všech značek Harman PRO přebírá AudioMaster s r.o. – organizační složka, na Slovensku pak AudioMaster s r.o.

 

VIZE, MISE, HODNOTY

 • Vize společnosti AudioMaster CZ a.s. je být jedním z leadrů na trhu s profesionální zvukovou a světelnou technikou. Chceme být moderní, prosperující a rozvíjející se firmou, jež na trhu vystupuje jako důvěryhodný partner pro naše zákazníky, který je schopen dodat řešení jako komplexní službu.
 • Misí společnosti AudioMaster CZ a.s. je být dodavatelem kvalitních a komplexních řešení v oblasti profesionální zvukové a osvětlovací techniky, který disponuje týmem profesionálů, jenž je schopen zákazníkům nabídnout vždy hodnotné řešení přesahující jejich očekávání.
 • My ve firmě AudioMaster CZ a.s. považujeme za důležité následující hodnoty, které rovněž vnímáme jako aktiva naší společnosti:
  • Spokojený zákazník
  • Tým profesionálů
  • Znalosti a vzdělávání
  • Produkty a značky
  • Loajalita a respekt
  • Trvalé zlepšování
  • Inovace a integrita

 

CERTIFIKACE

K prohlednutí si vámi stažených dokumentů je nutné mít v první řadě nainstalován prohlížeč těchto dokumentů Acrobat Reader. Prohlížeč si můžete nainstalovat z této adresy.

BSS Soundweb London >
formát *.pdf (250 kB)
BSS Soundweb London >
formát *.pdf (283 kB)
Certifikát AMX >
formát *.pdf (1699 kB)
Certifikát Vista  >
formát *.pdf (106 kB)
Certifikát AMX >
formát *.pdf (1699 kB)
Certifikát AMX >
formát *.pdf (222 kB)
Certifikát VTX >
formát *.pdf (153 kB)

Certifikát DOLBY broadcast >
formát *.pdf (600 kB)
Certifikát DOLBY broadcast >
formát *.pdf (595 kB)
Certifikát ASEKOL >
formát *.pdf (350 kB)
Certifikát Soundweb London >
formát *.pdf (381 kB)
Certifikát Soundweb London >
formát *.pdf (381 kB)
Certifikát Intellivox >
formát *.pdf (167 kB)
Certifikát Merlijn Van Veen >
formát *.pdf (321 kB)

Certifikát DOLBY broadcast >
formát *.pdf (164 kB)
Certifikát DOLBY file-based systems >
formát *.pdf (150 kB)
Certifikát SYSTUNE >
formát *.pdf (363 kB)
Certifikát Audio Architect >
formát *.pdf (383 kB)
Certifikát Merlijn Van Veen >
formát *.pdf (123 kB)
Certifikát Merlijn Van Veen >
Certifikát Asekol >

 

EKOLOGIE

Naše firma ve všech aktivitách podporuje ekologické záměry a snahy, vedoucí zejména k harmonickému soužití člověka a životního prostředí. Velký důraz klademe především na distribuci ekologicky šetrných produktů, zmírňování dopadů produkce na životní prostředí a zavádění systémů recyklace.

Uplatňování zásady maximální šetrnosti a ohleduplnosti vůči životnímu prostředí je jedním z hlavních cílů naší firmy.
AudioMaster svými aktivitami a vedením zaměstnanců vytváří pozitivní přístup ve vztahu k životnímu prostředí a minimalizuje tím jeho negativní ovlivňování.

Zvyšováním povědomí zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí jsou zaměstnanci vedeni k cílevědomému snižování spotřeby energií, k zajištění recyklace odpadů a k redukci produkce odpadů. Naše firma se rozhodla přednostně a v maximální míře používat produkty vyrobené z recyklovaných materiálů.

ASEKOL  >

AudioMaster je členem sdružení Asekol, které bylo v České republice založeno jako výkonná složka Asociace spotřební elektroniky, ve které jsou nejvýznamější firmy z oboru spotřební elektroniky (Sony, Panasonic, JVC, Philips a další). Sdružení Asekol bylo založeno za účelem zajištění financování nakládaní s historickými elektrozařízeními. Sdružení Asekol zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení prostřednictvím sítě sběrných míst a financování zpětného odběru a odděleného sběru elektroodpadu.

EKO-KOM  >

Firma AudioMaster je členem systému EKO-KOM evidovaným pod registračním číslem EK-F00050904. AudioMaster je zapojen do systému EKO-KOM, coby dovozce a distributor. Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem. Podílí se zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu. EKO-KOM vychází z obdobných modelů, které jsou provozovány v zemích evropské unie, kde tyto systémy tvoří nedílnou součást nakládání s komunálním odpadem.

EKOLAMP  >

Firma AudioMaster CZ s.r.o. je členem kolektivního systému Ekolamp pod reg.číslem 06049/08-ECZ. Kolektivní systém Ekolamp sdružuje výrobce a dovozce osvětlovacích zařízení, za které plní jejich povinnosti týkající se zpětného odběru a recyklace světelných zdrojů a svítidel, které jim ukládá zákon o odpadech. Ekolamp proto na území České republiky provozuje systém sběru, svozu a zpracování osvětlovacích zařízení, jehož financování je zajištěno z tzv. příspěvků na recyklaci, které výrobci a dovozci přispívají do Ekolampu dle svého podílu na trhu.

ECOBAT  >

AudioMaster patří k firmám, které uvádějí na trh v České republice přenosné baterie a akumulátory a zajišťují zpětný odběr dodávaných přenosných baterií a akumulátorů prostřednictvím oprávněného kolektivního systému ECOBAT na základě uzavřené smlouvy.

RoHS  >

Všechny naše nové produkty, které pocházejí ze zemí mimo státy EU a které distribuujeme v České republice, splňují direktivitu RoHS (Restriction of the use of Hazardeous Substances). RoHS je direktivita, zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích, vydaná Evropskou komisí. Jejím cílem je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Všechny výrobky splňující tuto direktivitu jsou na obalech viditelně označeny značkou RoHS.

RoHS (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek:

 • Kadmium (Cd)
 • Rtuť (Hg)
 • Olovo (Pb)
 • Šestimocný chróm (Ch6)
 • Polybromované bifenyly (PBB)
 • Polybromované difenylethery (PBDE)

Používání zařízení obsahující uvedené těžké kovy a retardanty hoření (PBB, PBDE) nad určený limit je direktivou zakázáno. Direktiva stanovuje jisté výjimky pro některá zařízení z důvodu nutnosti použití zakázaných látek při technologických postupech výroby.

Směrnice se týká elektrických a elektronických zařízení, jehož správná funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli, a zařízení k výrobě, přenosu a měření tohoto proudu a pole, které spadá do kategorií uvedených v příloze IA směrnice 2002/96/ES (OEEZ) a je určeno pro použití s napětím nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud.

RoHS požadavky se aplikují na konečné výrobky, které spadají do rozsahu této směrnice. To znamená, že všechny složky a kombinace složek spadající do montážní podskupiny nesmí obsahovat žádnou ze zakázaných složek v úrovni nad maximální koncentraci. Složky by neměly být formálně přípustné, ale udaná maximální hodnota koncentrace je 0,1 procentuelní hmotnosti olova, rtuti, šestimocného chromu, PBB a PBDE a 0,01 procentuelní váhy kadmia ve stejnorodých materiálech.

VÝJIMKY

 • Náhradní díly na opravu elektrického a elektronického zařízení umístěného na trh před 1.červencem 2006.
 • Znovupoužití elektrického a elektronického zařízení umístěného na trh před 1.červencem 2006.
 • Olovo - pájka, konečná povrchová úprava složek, laky jako barviva a dehydrátory, PVC jako zpevnění, baterie.
 • Kadmium - elektrolyticky pokovené povrchy, speciální pájky, elektrické kontakty, relé a vypínače, PVC stabilizátor, plastové, skleněné a keramické barvy, některý skleněný a keramický materiál.
 • Rtuť - lampy, senzory, relé.
 • Šestimocný chrom - pasivační povrchy na kovech, rzi zabraňující barvy.
 • PBB a PBDE - zpomalovače hoření v plastech.

Baterie nejsou směrnicí RoHS upraveny a jejich úprava je v samostatné legislativě. Další informace a nové zprávy o RoHS a zavádění do praxe naleznete na  www.rohs-news.com


KARIÉRA

V současné době hledáme schopné, samostatné a nadšené lidi na tyto pozice:

 

SERVISNÍ TECHNIK
pracoviště: Louny

Hlavní náplň práce: 

 • opravy profesionální ozvučovací techniky
  /mixážní pulty Soundcraft, efekt. procesory dbx, Lexicon, zesilovače Crown, reprosoustavy JBL a další/
 • diagnostika závad zařízení
 • oprava do úrovně součástky
 • následná kontrola funkčnosti zařízení

Požadujeme:

 • vzdělání elektrotechnického směru
 • zkušenosti s prací v servisním oddělení alespoň dva roky
 • orientace v mikroprocesorové technice, analogové technice (diagnostika)
 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost
 • zkušenosti s prací v servisním oddělení výhodou
 • příjemné/nekonfliktní vystupování

Nabízíme:

 • zázemí stabilní české společnosti podnikající v oblasti hudebních nástrojů a profesionální audiovizuální techniky
 • firemní benefity (stravenky, příspěvek na výuku Aj, Nj, příspěvek na fitness, zaměstnanecké slevy na zboží)
 • přátelský kolektiv
 • možnost dalšího rozvoje a vzdělávání
 • možnost bydlení ve služební garsonce
 • pracoviště Louny

 

Nabídky se strukturovaným životopisem posílejte prosím na email hr@pmc.cz. Zasláním Vašeho životopisu a dalších osobních materiálů dáváte souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento souhlas poskytujete na období 3 let od jeho zaslání. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

 

 

 

SPOLUPRÁCE

Naše obchodní zaměření nám dává příležitost spolupracovat s mnoha zajímavými lidmi a organizacemi. Zde uvádíme některé z nich včetně linků na jejich internetové stránky.www.hudebnistudio.com/www.digitalcinema.czwww.zvukarskaskola.czwww.helpness.eu

 

KONTAKT

Více informací naleznete v sekci Kontakty.