Co je nového

10.07.2019
Změny v distribuci značek
Možná jste v posledních měsících zaregistrovali, že v obou firmách sídlících v budově Music City na Ocelářské ulici v Praze docházelo v nedávné době k postupným přípravám na několik dílčích změn. Nyní se už dostáváme do fáze, kdy je potřeba plánované změny oficiálně komunikovat i k Vám, našim zákazníkům.

Zjednodušeně se dá říct, že
AudioMaster přebírá péči o profesionální audio a firma PMC bude zaměřena na trh s hudebními nástroji a spotřební elektronikou. S tím souvisí i přesun určitých distribučních značek ze správy jedné společnosti do druhé a naopak, a v návaznosti na to v některých případech i k přesunu kompetencí v péči o Vás, naše zákazníky.

Předně bychom rádi zdůraznili, že k této restrukturalizaci dochází proto, abychom byli v budoucnu schopni lépe, efektivněji a komplexněji plnit potřeby trhu a pružněji reagovat na Vaše požadavky. Jsme si však plně vědomi toho, že každá implementace změny trochu bolí, a proto bychom Vás v této přechodné fázi rádi poprosili o trpělivost a trochu shovívavosti.